PIME Innovadora

Mainca ha sigut guardonada en data 6 d'abril de 2022 pel Ministeri Espanyol de Ciència i Innovació amb el distintiu de PIME Innovadora i amb la seva inscripció al Registre Oficial de Pimes Innovadores fins al 2 de juny 2025.